Únos iniciatívy

Za slušné Slovensko

 

Žiaden únos iniciatívy

v skutočnosti je tento archív len kronikou ďaĽšej farebnej revolúcie

PREDSLOV

Uvoľňujem posledné 3 kapitoly o iniciatíve Za slušné Slovensko. Považujem však za veľmi potrebné uviesť, že môj postoj a názory sa na základe vývinu udalostí na Slovensku, zverejnených odtajnených nahrávok a určitého uvedomenia situácie podstatne zmenili.

Napriek tomu,  text ponechávam viac menej v pôvodnom znení. Preto sa v ňom nachádzajú určité moje tvrdenia ktoré považujem za mylné.

Bolo by veľmi ťažké a niekedy až nemožné, zmeniť ich bez zničenia pôvodného materiálu.

Ukázalo sa, že skutočné pozadie osôb a udalostí, ktoré sú  v texte spomenuté, je niekedy úplne opačné ako bolo prezentované. Preto, prvé dve kapitoly ponechávam bezo zmeny. V ostatných 3 zanechávam niekedy aspoň malú poznámku. Neposkytne Vám síce odpovede, len otvorí ďalšie otázky.

Každopádne, čo sa stalo sa stalo a patrí to k záznamu historickej skutočnosti. Napriek tomu, že viaceré moje postoje boli mylné, vychádzali len z bežných informácií prezentovaných masmédiami. Nechám preto na posúdení čitateľa aby si vybral informácie, ktoré mu budú k úžitku a posúdil sám ich relevantnosť.

Tento príbeh už nie je o únose iniciatívy Za slušné Slovensko. Zmenil sa na kroniku jednej farebnej revolúcie.

Ak nemáte časový priestor prečítať všetky tri kapitoly, odporúčam prejsť záver tretej a zhrnutie na konci piatej kapitoly.

Na záver chcem poďakovať všetkých tým, ktorí prišli na protesty uctiť si pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a chcel by som sa verejne  ospravedlniť za to, že som pomáhal budovať tento slušný podvod.

S úctou  

BLOG

MÉDIÁ

PODPORTE MA

KONTAKT

Views: 8584