Prečo ma podporiť

Cieľom tejto informačnej web stránky nie je uverejniť informácie „verejného záujmu“ a zároveň ich skovať za bránu s plateným obsahom. Tento obsah bude vždy verejný.

Náklady s tvorbou web stránky, sú len špičkou ľadovca. Rozpracovať informácie, overiť, poskladať a upraviť ich do podoby vhodnej zverejnenia, je časovo veľmi náročná činnosť. Vyžaduje to veľkú mieru motivácie, odhodlania a určitú mieru rizika, ale predovšetkým to stojí čas.

Vaša podpora mi tento čas dáva a ja Vám za to vopred ďakujem.

 

Prevod na: IBAN: SK57 8330 0000 0023 0137 3731

Views: 654